Admitere

Școala Gimnazială „Pro Ingenio” recomandă tuturor părinților ca înainte de înscriere să viziteze împreună cu copilul campusul școlar și să aibă o discuție cu directorul școlii.

PAȘII PROCESULUI DE ÎNSCRIERE SUNT URMĂTORII:

 • Programarea unei vizite în campusul „Pro Ingenio” prin apelarea directă a secretariatului la numărul  021 315 65 43 sau prin trimiterea unui e-mail la adresa office@proingenio.ro;
 • Vizitarea campusului şi întâlnire cu directorul instituției  pentru prezentarea ofertei educaţionale, a ofertei financiare și a facilităţilor oferite de şcoală;
 • Interviu cu ambii părinţi;
 • Întâlnirea elevului cu învățătorul, profesorul de engleză și psihologul școlii;
 • Comunicarea deciziei privind admiterea/respingerea copilului;
 • Completarea formularului de înscriere, semnarea contractului educațional și a anexelor aferente și achitarea taxei de înscriere

DOSARUL DE ÎNSCRIERE CUPRINDE:

 • Formularul de înscriere/reînscriere – pe parcursul anului școlar, precum și/sau la reînscrierea elevului în anul școlar următor, reprezentanții legali vor informa secretariatul școlii despre orice schimbare intervenită privind datele din formularul de înscriere;
 • Contract de școlarizare;
 • Certificatul de naștere al copilului (copie);
 • Carte de identitate părinți (copie);
 • Foaia matricolă de la școala frecventata anterior (pentru înscrierea în clasa I-VIII)  sau fișa psiho-pedagogică de la grădinița frecventată anterior;
 • Cererea de transfer (pentru înscrierea în clasa I-VIII);
 • Fișa medicală;
 • Fotografie tip pașaport (2 buc.)

TAXE  2023-2024

Taxă de înscriere se achită o singură dată, la intrarea în comunitate și este nerambursabilă în cazul renunţării la înscriere.

Taxa educațională include: 

 • ore curriculum românesc;
 • studiu intensiv al limbii engleză (minim 7 ore/săptămână);
 • ore dezvoltare personală cu psihologul/consilierul școlar;
 • ore de arte plastice / educație muzicală / activități sportive cu profesori de specialitate;
 • două mese principale / zi (mic-dejun și masa de prânz) și două gustări (gustarea de dimineață);
 • activități extracurriculare la alegere (vezi aici lista cluburilor oferite gratuit);
 
 
 

Costul transportului este calculat pentru transport zilnic de luni până vineri, în funcție de distanța pentru care este solicitat transportul și de tipul acestuia (doar dus, doar întors sau dus și întors);

 • 150 euro/lună (din punct fix stabilit – Grădinița Happy Planet Kids – strada Lt. Col. Constantin Marinescu, nr. 17 B, Drumul Sării)
 • 180 euro/lună (pentru zona Militari, Drumul Taberei, Panduri, Rahova, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea)
 • 220 euro/lună (pentru zone mai îndepărtate)

 În cazul în care se optează pentru transport doar dus către școală sau întors către casă se va achita 65% din taxa de transport.

 • 300 euro/an pentru clasele pregătitoare – a IV-a;
 • 350 euro/an pentru clasele a V-a – a VIII-a.

MODALITATEA DE PLATĂ

Taxa școlară poate fi achitată după cum urmează:

 • 10 rate lunare;
 • taxa școlară se achită în avans, între 15-25 ale lunii în curs, pentru luna următoare la cursul BNR din ziua plății.
 • se achită la data înscrierii elevului în primul an școlar sau la data reînscrierii acestuia;
 • se acordă o reducere de 5% dacă plata este făcută în avans, până la data de 1 iulie 2023.

Familiile cu mai mulți copii înscriși la Școala Gimnazială „Pro Ingenio” beneficiază de 10% reducere lunară;

Perioadele de absentare și vacanțele nu se scad din taxa școlară.