Admitere și taxe școlare

Școala Gimnazială „Pro Ingenio” recomandă tuturor părinților ca, înainte de înscriere, să viziteze împreună cu copilul campusul școlar și să aibă o discuție cu directorul școlii.

PAȘII PROCESULUI DE ÎNSCRIERE SUNT URMĂTORII:

 • Programarea unei vizite în Campusul „Pro Ingenio” – 021 315 65 43 sau pe e-mail, la adresa office@proingenio.ro;
 • Vizitarea campusului şi întâlnire cu directorul instituției  pentru prezentarea ofertei educaţionale şi facilităţile oferite de şcoală;
 • Interviu cu ambii părinţi
 • Interviu cu copilul, psihologul școlii, profesor engleză, învățător;
 • Evaluarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri și psihologul școlii
 • Comunicarea deciziei privind admiterea/respingerea copilului;
 • Completarea formularului de înscriere, semnarea contractului educațional și a anexelor aferente.

ÎNSCRIEREA ȘI DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 • Formularul de înscriere/reînscriere;
 • Certificatul de naștere al copilului (copie);
 • Carte de identitate părinți (copie);
 • Fișa psiho-pedagogică;
 • Cererea de transfer (pentru înscrierea în clasa I-VIII);
 • Foaia matricolă de la școala frecventata anterior  (pentru înscrierea în clasa I-VIII)  sau fișa de evaluare de la grădinița frecventată anterior;
 • Fișa medicală;
 • Aviz medical pentru participarea la ora de educație fizică și sport (septembrie 2021);
 • Avizul epidemiologic de intrare în colectivitate (septembrie 2021);
 • Rezultatul examenelor medicale obligatorii: exsudat faringian, examen coproparazitologic (septembrie 2021);
 • Fotografie tip pașaport (2 buc.)

TAXĂ DE ȘCOLARIZARE valabilă pentru anul școlar 2022-2023

Taxă de înscriere: 500 euro

Taxă de școlarizare

Program 8:00 – 17:00790 euro / lună

Program 8:00 – 18:00840 euro / lună

Taxa de școlarizare include: ore curriculum românesc, studiu intensiv limba engleză (minim 7 ore/săptămână), ore dezvoltare personală cu psihologul școlii, ore de arte plastice/ educație muzicală/ activități sportive cu profesori de specialitate, activități extracurriculare la alegere (vezi aici lista opționalelor oferite gratuit), acces la bibliotecă și cabinetul de IT.

Taxa de școlarizare nu include:

1.Cost manuale

 • 200 euro/an (TVA inclus) pentru clasele pregătitoare – a IV-a;
 • 250 euro/an (TVA inclus) pentru clasele a V-a – a VIII-a.

2.Cost transport

 • 130 euro/lună (din punct fix stabilit – Grădinița Happy Planet Kids – strada Lt. Col. Constantin Marinescu, nr. 17 B, Drumul Sării)
 • 160 euro/lună (pentru zona Militari, Drumul Taberei, Panduri, Rahova, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea)
 • 200 euro/lună (pentru zone mai îndepărtate)

*În cazul în care se optează pentru transport doar dus către școală sau întors către casă se va achita 65% din taxa de trasport.

Modalitatea de plată

Taxa de școlarizare poate fi achitată după cum urmează:

 • Plata lunară: 10 rate lunare.Taxa școlara se achită în avans, între 15-25 ale lunii în curs, pentru luna următoare la cursul BNR din ziua plății .
 • Plata anuală: la data de înscriere în primul an școlar sau la data de reînscriere a școlarului. Se acordă o reducere de 5% dacă plata este făcută în avans, până la data de 1 iulie 2022.

Notă

 • Familiile cu mai multi copii înscriși la Școala Gimnazială „Pro Ingenio” beneficiază de 10% reducere lunară.
 • Perioadele de absentare și vacanțele nu se scad din taxa anuală.