Arena „Pro Ingenio”

1. CE ESTE ARENA PRO INGENIO?

Un cadru stimulativ în care elevii îşi vor dezvolta competenţe şi abilităţi de comunicare verbală şi nonverbală în limbile engleză şi română, de gândire logico-matematică, de relaţionare, de învăţare prin colaborare/cooperare. Ne propunem, de asemenea, dezvoltarea unor deprinderi şi priceperi motrice de bază, utilitar-aplicative.

2. CINE FACE PARTE DIN ARENA PRO INGENIO?

Toţielevii PRO INGENIO, organizaţi în echipe mixte, pe trei niveluri:

Nivel I: clasele I-II
Nivelul al-II-lea : clasele III-IV
Nivelul al III-lea : clasele V-VIII

Membrii fiecărui echipaj vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi.

3. CUM SE VA FINALIZA?

Printr-o confruntare între echipe, în Arena Pro Ingenio, la finalul lunii mai.

4. CARE SUNT DOMENIILE CONCURSULUI?

– Limbă română şi comunicare
– Limbă engleză
– Matematică
– Geografie, istorie, biologie (pentru gimnaziu)
– Artă
– Educaţie fizică

5. DE CE ACEST CONCURS PENTRU ELEVII NOŞTRI?

Pentru a le oferi ocazia să interacţioneze şi să comunice cu elevi de la alte clase, să exerseze lucrul în echipă, asumându-şi responsabilităţi la nivelul acesteia, să valorifice într-un cadru non formal cunoştinţele şi deprinderile dobândite pe parcursul orelor de curs, să îşi dezvolte strategii pentru exprimarea adecvată şi însiguranţă a emoţiilor.

Te rugăm să completezi datele din acest formular, iar noi te vom contacta în timpul cel mai scurt.

Informații despre elev
Informații despre părinte