Puterea cuvintelor

De ce propunem această experienţă de comunicare?

Pentru că în viaţa reală copiii au nevoie de abilitatea de a-şi expune în mod convingător şi argumentat ideile/punctele de vedere legate de diferite probleme cu care se confruntă.
Pentru că au nevoie de curajul de a-i privi în ochi pe cei care îi ascultă şi de a le răspunde la întrebări.
Pentru că, de multe ori, teama de a vorbi în public face ca idei valoroase să se piardă.
Pentru că, la fel de important ca şi actul vorbirii, este cel al ascultării şi al formulării de întrebări pertinente şi clarificatoare.
Toate acestea se învaţă şi se exersează!

Cui se adresează?

Elevilor din clasele II-IV

Cum se va desfăşura?

Elevii vor gândi şi scrie un discurs cu tema Calculator/lectură, pe care îl vor prezenta în faţa colegilor şi a juriului.

Durata discursului: 1 min – 2 min .
Punctajul maxim: 100 de puncte

Evaluarea discursurilor se va realiza conform criteriilor internaţionale ale acestui tip de proiect.

Criteriile de evaluare:

1. Subiect, raţionament şi dovezi: 40 de puncte

Discursul trebuie să prezinte ideile principale ale vorbitorului într-un mod clar și structurat, cu introducere, cuprins şi încheiere. Vorbitorul trebuie să ia în considerare și alte puncte de vedere decât cele proprii, dar în final să prezinte publicului o concluzie certă.

2. Exprimare şi prezentare: 30 de puncte

Vocabularul folosit trebuie să fie clar şi uşor de înţeles. Folosirea intonației şi a mișcărilor corpului au rolul de a capta şi menţine interesul publicului. Vorbitorul trebuie să fie stăpân pe sine și pe subiectul abordat.

3. Stabilirea credibilității: 20 de puncte

Vorbitorul trebuie să ghideze publicul prin punctele sale de vedere, precum şi prin altele vehiculate, ajungând la o concluzie personală. Vorbitorul trebuie să dezvolte o relaţie bună cu publicul, sa răspundă la reacţia acestuia. Poate să îl destindă cu puţin umor şi trebuie să pară autentic în pasiunea cu care își transmite propriul mesaj.

4. Răspunsurile date la întrebări: 10 puncte

Vorbitorul va formula răspunsuri succinte şi clare, fară a relua pasaje din discurs.

Va exista un time-keeper care va monitoriza durata discursurilor și va atenționa atât vorbitorul cât și publicul de timpul scurs prin folosirea unui semnal la 0,5 minute/1 minut/1,5 minute. După terminarea ultimului discurs din concurs acesta va oferi juriului evidența cu durata tuturor discursurilor.

Introducerea vorbitorilor va fi făcută de către un moderator care va mentiona numele şi titlul discursului. După terminarea discursului unui concurent moderatorul va invita publicul și juriul să îi adreseze întrebări (2 minute). Ordinea vorbitorilor în concurs se va stabili alfabetic.

Calendar

Concursul se va derula pe parcursul a trei etape:

1. Etapa pe clasă

Se vor selecta 3 concurenţi, care vor participa la etapa următoare.

II. Etapa pe şcoală

Se vor selecta câte 3 concurenţi de la fiecare nivel de clasă, care vor participa la etapa următoare.

III. Etapa judeţeană

SUCCES!