Program bilingv

Limba engleză este o disciplină importantă în procesul actual de comunicare socială și are parte de o atenție deosebită în programa educațională din școala noastră.

Obiectivele urmărite de Școala Gimnazială Pro Ingenio la nivelul limbii engleze:

  • dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral
  • dezvoltarea capacității de exprimare orală
  • dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris
  • dezvoltarea capacității de exprimare în scris
  • dezvoltarea unor reprezentări culturale și a interesului pentru studiul limbii engleze și al civilizației spațiului anglo-saxon

În cadrul Școlii Gimnaziale Pro Ingenio, limba engleză este studiată 9 ore pe săptămână la clasele ciclului primar și 7 ore la clasele ciclului gimnazial, după curriculum-ul de limbă engleză aprobat de Ministerul Educației Naționale.

Elevii noștri sunt pregătiți să susțină examene Cambridge, cum ar fi YLE (Startesr, Movers, Flyers), KET, PET, FCE. În acest sens, Școala Gimnazială Pro Ingenio colaborează cu institutul British Council.

Pentru buna pregătire a elevilor, Școala Gimnazială Pro Ingenio are 2 laboratoare de limbă engleză, modern utilate, unde aceștia pot învăța, atât vizual, cât și auditiv prin intermediul unor documentare interesante, scurte concerte, știri și alte materiale (manuale și cărți practice pentru însușirea limbii engleze pe categorii de nivel și vârstă, manuale și cărți practice de consolidare a gramaticii și a vocabularului limbii engleze pe categorii de nivel și vârstă, materiale electronice, programe de predare computerizate, jocuri, flashcard-uri, marionete, postere).

Pe lângă diplomele Cambridge, care vorbesc de la sine despre performanțele elevilor, în cadrul școlii se organizează evenimente în limba engleză, scopul acestora mici "spectacole" performate de elevii noștri, fiind acela de a contura o stare de spirit aparte.

Procesul de predare propriu-zisă a limbii engleze este în sine laborios și are ca premiză necesară stabilirea unei relații de durată între elev și mai ales, între ceea ce reprezintă limba engleză, în general. Această relație se construiește în timp, cu răbdare și pasiune, astfel încât la sfarșitul unui ciclu școlar, instituția noastră să formeze nu doar un elev, ci un spirit.

 

ProIngenio