Misiune. Viziune. Valori. Ținte strategice

Misiunea Școlii Gimnaziale Pro Ingenio
Performanta

susține performanța în toate domeniile cunoașterii, în funcție de interesul și aptitudinile personale ale fiecărui copil.

 

Egalitate

urmărește să dezvolte o minicomunitate, o școală incuzivă, care să ofere opotunități egale și sprijin pentru dezvoltara personală a fiecărui elev

 

Eficienta

utilizează un management eficient al tuturor resurselor, prin simularea lucrului în echipă și valorizarea resursei umane

 

Dezvoltare

își propune să pună la dispoziția beneficiarilor oportunități de dezvoltare și educație de calitate

 

Viziunea Școlii Gimnaziale Pro Ingenio

Viziunea Școlii Gimnaziale Pro Ingenio este aceea că educația trebuie să fie bazată pe o gândire creativă, în care atenția să fie focusată pe elev și pe modul inovativ de a gândi și reacționa.

Valorile Școlii Gimnaziale Pro Ingenio
Ținte strategice
  • Dezvoltarea parteneriatului eficient: familie-școală-comunitate locală
  • Creșterea calității serviciilor educaționale și a serviciilor suport în vederea adaptării ofertei școlii la cerințele beneficiarilor.
  • Modernizarea continuă a dotării școlii în vederea asigurării unei învățări diferențiate.
  • Dezvoltarea capacității manageriale prin adaptarea continuă la noile orientări privind educația.
  • Perfecționarea continuă a demersului didactic și promovarea egalității de șanse.
  • Asigurarea progresului individual al fiecărui elev și susținerea performanțelor.

ProIngenio