Misiunea Școlii Gimnaziale „Pro Ingenio”

Performanță
susține performanța în toate domeniile cunoașterii, în funcție de interesul și aptitudinile personale ale fiecărui copil.
Egalitate
urmărește să dezvolte o minicomunitate, o școală incluzivă, care să ofere opotunități egale și sprijin pentru dezvoltara personală a fiecărui elev.
Eficiență
utilizează un management eficient al tuturor resurselor, prin stimularea lucrului în echipă și valorizarea resursei umane
Dezvoltare
își propune să pună la dispoziția beneficiarilor oportunități de dezvoltare și educație de calitate.
Misiune. Viziune. Valori. Ținte strategice
Misiune. Viziune. Valori. Ținte strategice
Misiune. Viziune. Valori. Ținte strategice

Viziunea Școlii Gimnaziale „Pro Ingenio”

Viziunea Școlii Gimnaziale Pro Ingenio este aceea că educația trebuie să fie bazată pe o gândire creativă, în care atenția să fie focusată pe elev și pe modul inovativ de a gândi și reacționa.

Misiune. Viziune. Valori. Ținte strategice

Valorile Școlii Gimnaziale „Pro Ingenio”

integritate

competiție

performanță

adevăr

libertate

Ținte strategice

Dezvoltare
Dezvoltarea parteneriatului eficient: familie-școală-comunitate locală
Calitate
Creșterea calității serviciilor educaționale și a serviciilor suport în vederea adaptării ofertei școlii la cerințele beneficiarilor.
Modernizare
Modernizarea continuă a dotării școlii în vederea asigurării unei învățări diferențiate.
Adaptare
Dezvoltarea capacității manageriale prin adaptarea continuă la noile orientări privind educația.
Perfecționare
Perfecționarea continuă a demersului didactic și promovarea egalității de șanse.
Performanță
Asigurarea progresului individual al fiecărui elev și susținerea performanțelor.
Misiune. Viziune. Valori. Ținte strategice
Misiune. Viziune. Valori. Ținte strategice
Misiune. Viziune. Valori. Ținte strategice

JOIN THE PRO INGENIO FAMILY!

Te rugăm să completezi datele din acest formular, iar noi te vom contacta în timpul cel mai scurt.

Informații despre elev
Informații despre părinte