Ziua Profesorului la Pro Ingenio

Simpozionul naţional Pro interdisciplinaritate- motivaţie pentru o învăţare de calitate

(ediţia a III-a)

Workshop-ul naţional Mozaic Edu- atelier de bune practici

(ediţia a IV-a)

ARGUMENT

Lumea actuală este o lume în continuă mişcare. Elevii şcolii contemporane sunt diferiţi de înaintaşii lor. Informaţia circulă cu rapiditate, iar modurile de lucru se schimbă pe zi ce trece. Asaltul informatic dar şi cel tehnologic trebuie alăturat problemelor de etică, cu scopul de a dezvolta valori şi atitudini pozitive.

Astfel, şcoala se află într-un impas major: se raportează la cunoaşterea- produs sau la cunoaşterea- proces? Şi cum face acest lucru?

Un răspuns ar fi în zona învăţării autentice (o învăţare ce presupune înţelegerea esenţei, a miezului problemei, printr-un proces reflectiv şi aplicativ). Activitatea şi rezultatele elevilor capătă valoare dincolo de porţile şcolii, iar raportarea învăţării la problemele vieţii reale măreşte semnificaţia învăţării.

Un alt răspuns, care vine în sprijinul primului este de a avea o viziune interdisciplinară în ceea ce priveşte învăţarea şcolară. Interdisciplinaritatea”se referă la transferul metodelor dintr-o disciplină în alta”. Basarab Nicolescu (fizician de origine română, adept al reconcilierii transdisciplinare între domeniile ştiinţifice şi cele umaniste), distinge:

– un nivel aplicativ : spre exemplu, transferul metodelor din fizica nucleară în ştiinţa materialelor conduce la construirea unor microprocesoare performante

– un nivel epistemologic: spre exemplu, transferul metodelor istoriei şi filosofiei în domeniul ştiinţelor naturii generează analize în epistemologia ştiinţei

– un nivel generator de noi discipline: spre exemplu, transferul metodelor chimiei în domeniul biologiei a condus la apariţia biochimiei.

Ca şi în cazul anterior, deşi interdisciplinaritatea depăşeşte compartimentarea disciplinelor, finalitatea sa rămâne totuşi la nivelul cercetării disciplinare.

O modalitate care încurajează cel mai bine abordarea integrată a învăţării este activitatea pe bază de proiect. Contribuind la elaborarea unui proiect, elevilor li se creează ocazia de a folosi cunoştinţe şi tehnici de lucru dobândite la mai multe discipline. Fiind o activitate centrată pe elev, îi dă acestuia posibilitatea de a asambla într-o viziune personală cunoştinţele pe care le are, răspunzând astfel unei întrebări esenţiale: „Ce pot face cu ceea ce am învăţat la şcoală?”.

În final nu trebuie să uităm că educaţia trebuie să răspundă cât mai bine cerinţelor contextului actual, în care sunt pregătite generaţii adecvate vremurilor viitoare. Elaborat de UNESCO, raportul Delos prefigurează şi analizează liniile de dezvoltare ale educaţiei din perspectivă integrată astfel:

A învăţa să ştii, îmbinând cunoştinţe generale suficient de cuprinzătoare cu posibilitatea de a aprofunda un număr restrâns de discipline. Aceasta înseamnă şi a învăţa cum să acumulezi cunoştinţe, pentru a profita de oportunităţile pe care educaţia ţi le pune la dispoziţie de-a lungul întregii vieţi.

A învăţa să faci, nu doar pentru a dobândi o anumită calificare profesională ci, într-un sens mai larg, competenţa de a face faţă unei multitudini de situaţii şi de a fi capabil de a lucra în echipă. A învăţa să faci înseamnă şi adaptarea la diferite contexte sociale cu care se confruntă tinerii şi la experienţa pe care o acumulează fie ca rezultat al unui context local sau naţional, fie într-o instituţie de învăţământ, prin cursuri alternând studiul cu munca.

A învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi, prin cultivarea empatiei faţă de ceilalţi şi prin aprecierea corectă a interdependenţei – angajarea în proiecte comune şi capacitatea de a rezolva conflicte – în spiritul respectării valorilor pluralismului, al înţelegerii reciproce şi al păcii.

A învăţa să fii, pentru a-ţi dezvolta personalitatea şi a fi capabil să acţionezi cu o autonomie crescândă, judecând prin prisma propriilor concepţii şi asumându-ţi răspunderea. În acest sens, educaţia nu trebuie să neglijeze nici o latură a potenţialului uman: memoria, raţiunea, simţul estetic, calităţile fizice şi capacitatea de a comunica.

Schimbările rapide ale societăţii noastre prezintă noi provocări şi pune noi cerinţe privind sistemul nostru de învăţământ. Este de remarcat că metodele tradiţionale de predare – învăţare încă mai transportă o mare importanţă dar numai integrarea lor cu noile strategii vor aduce noi şi numeroase tendinţe în educaţie.

Considerăm oportună derularea unui eveniment care să înglobeze aceste cerinţe în cadrul celor două acţiunii specifice prezentate mai jos.

SIMPOZIONUL NAŢIONAL

PRO INTERDISCIPLINARITATE – motiva ţ ie pentru o învăţare de calitate

TEMA: PROIECTE DE SUCCES

EDIŢIA a III-a

SCOP:

[dt_sc_fancy_ul style=”rounded-arrow” variation=”red”]

 • Îmbunăţirea calităţii demersului didactic prin schimbul de bune practici
 • Promovarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ
 • Perfecţionarea metodică şi ştiinţifică a cadrelor didactice

[/dt_sc_fancy_ul]

OBIECTIVE:

[dt_sc_fancy_ul style=”rounded-arrow” variation=”red”]

 • Identificarea experienţei şi bunelor practici în abordări pedagogice care să dezvolte creativitatea copiilor.
 • Promovarea abordărilor interdisciplinare ale conţinuturilor cuprinse în curriculumul naţional.

[/dt_sc_fancy_ul]

Valorificarea potenţialului creativ al copiilor prin proiecte interdisciplinare.

WORKSHOP-UL NA ŢIONAL

MOZAIC EDU- ATELIER DE BUNE PRACTICI

EDIŢIA a IV-a

SCOP

Workshop-ul „Mozaic Edu – atelier de bune practici” vizează valorizarea şi promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează creativitatea şi inovarea în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, dezvoltarea competenţelor personale, profesionale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. În acelaşi timp sunt promovate şi relaţiile de colaborare între instituţiile de învăţământ.

OBIECTIVE:

[dt_sc_fancy_ul style=”rounded-arrow” variation=”red”]

 • Identificarea experienţei şi bunelor practici în abordări pedagogice care să dezvolte creativitatea copiilor.
 • Promovarea abordărilor interdisciplinare ale conţinuturilor cuprinse în curriculumul naţional.
 • Identificarea de practici utile în activitatea de predare şi evaluare

[/dt_sc_fancy_ul]

Valorificarea potenţialului creativ al copiilor prin proiecte interdisciplinare.

ORGANIZATOR : Şcoala cu clasele I- VIII Pro Ingenio

Coordonator : Ioana Constantin

Comisia de organizare :

Florina Marin

Isabela Mihăilescu

Emanuela Ciobotă

PARTENERI:

[dt_sc_fancy_ul style=”rounded-arrow” variation=”red”]

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov
 • Casa Corpului Didactic Ilfov
 • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti
 • Grădiniţa Happy Planet Kids, Bucureşti
 • Grădiniţa cu program normal Potlogi, Dâmboviţa
 • Şcoala gimnazială prof. Ion Vişoiu, Chitila, Ilfov
 • Şcoala gimnazială specială nr. 2 Ploieşti, Prahova
 • Liceul Teoretic Alexandru Vlahuţă, Bucureşti

[/dt_sc_fancy_ul]

GRUP ŢINTĂ:

– Cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial;

– Cercetători în domeniul educaţiei;

– Formatori;

– Inspectori şcolari.

LOC DE DESFĂŞURARE : Şcoala cu clasele I- VIII Pro Ingenio

PROGRAMUL : Simpozionul se va desfăşura marţi, 23 iunie 2015, începând cu ora 08:30. Programul detaliat se va comunica ulterior pe site-ul şcolii ( ).

DERULAREA EVENIMENTULUI (PROGRAM ORIENTATIV):

08:30- 10:00- Simpozion

10:00- 17:00- Workshop

SECŢIUNILE WORKSHOP-ULUI:

Workshop 1Hărţile cognitive în învăţare, formator Ioana Constantin

Workshop 2Scientix- comunitatea didactică a profesorilor de ştiinţe din Europa, formator Irina Vasilescu

Workshop 3 – Lectură şi dezvoltare personală , formator Aniela Mancaş (invitaţ special Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti)

Workshop 4 – Distracţie, acţiune, învăţare- idei simple de aplicare a programei Joc şi mişcare” – formator Gheorghiţa Dorobanţu

Workshop 5 – Gândirea critic ă în predarea limbii româneformator Nicoleta Stănică

Workshop 6 – Aplicabilitatea jocurilor teatrale în educaţie – formator Andrei Gheorghe

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 1. Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor:

Pentru organizarea cu succes a evenimentului vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră până la data de 14 iunie 2015, prin trimiterea fişei de înscriere anexată invitaţiei, alături de lucrare (dacă este cazul) la adresa de e-mail de mai jos:

ioana.constantin@proingenio.ro (Ioana Constantin, coordonator proiecte educaţionale)

Rugăm ca participanţii (din judeţul Ilfov şi judeţele limitrofe- Bucureşti, Dâmboviţa, Prahova, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa) care trimit lucrare să participe, pe cât posibil, în mod direct la eveniment.

Lucrările pot avea o tematică diversă, ţinând cont de tema simpozionului şi de tematica workshop-urilor. Vizăm nivelul preşcolar, primar şi gimnazial. Orientativ, vă rugăm să vă încadraţi în următoarele secţiuni:

Proiecte interdisciplinare de succes;

Comunicarea în şcoală;

Cum lucrăm la clasa pregătitoare;

Învăţământul preşcolar altfel;

Metode şi tehnici inovative de lucru cu clasele I- IV;

Strategii eficiente în abordarea disciplinelor la gimnaziu.

Lucrările vor fi trimise în format electronic ca fişier ataşat fişei de înscriere la adresa de mail de mai sus. Materialele trimise vor fi publicate într-un ghid cu ISSN, la Biblioteca Digitală – Editura Sfântul Ierarh Nicolae, ce va fi editat şi trimis ulterior evenimentului.

Odată cu lucrarea şi fişa de înscriere se va trimite şi o copie scanată a ordinului de plată corespunzător taxei de participare.

Atenţie: lucrările nu se prezintă în cadrul evenimentului, ele vor fi incluse în ghidul care se va elabora ulterior.

Modalitatea de expunere va fi sub formă de poster. Pe parcursul evenimentului vor avea loc 3 sesiuni interactive de prezentare a posterelor, timp în care autorii vor avea ocazia de oferi răspunsuri legate de lucrarea lor. Mărimea posterului este de 70 cm× 100 cm, format portret. O structură posibilă este: titlu (maxim 1- 2 rânduri), introducere (aproximativ 200 cuvinte), metode şi materiale (aproximativ 200 cuvinte), rezultate (aproximativ 800 cuvinte), concluzii (aproximativ 200 cuvinte), bibliografie, date despre autor (nume, prenume, şcoala).

 1. Redactarea lucrărilor:

Pentru a preîntâmpina problemele legate de editarea ghidului, vă rugăm să respectaţi următoarele cerinţe de tehnoredactare: lucrările trimise vor fi redactate în Microsoft Word 2003, Format A4, Margini 2 cm (stânga, dreapta, sus şi jos), font Times New Roman.

a. Titlu şi autor

 • Titlul va fi scris cu majuscule – font Times New Roman, 14 pt, Bold, aliniat centrat.
 • La un rând sub titlu se va scrie numele şi prenumele autorului/autorilor şi pe rândul următor şcoala de provenienţă – font Times New Roman, 12 pt, aliniat la dreapta. Dacă autorii provin din unităţi şcolare diferite, se va specifica instituţia pentru fiecare în parte.

b. Conţinutul lucrării: la două rânduri după numele instituţiei se va redacta lucrarea astfel:

  1. aranjarea textului în pagină – Justify
  2. fontul – Times New Roman, size 12
  3. distanţa între rânduri – single spacing
  4. numărul maxim de pagini – 6
  5. paginile nu se numerotează
  1. se utilizează, obligatoriu, scrierea cu diacritice
  2. nu se scrie nimic în antet sau subsol
  3. imaginile vor fi încadrate în text

c. Bibliografia: se va trece la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică după modelul:

a) pentru cărţi: nume, prenume, anul apariţiei, titlul cărţii (cu italic– fără ghilimele), editura, localitatea, nr. pagini;

b) pentru articole: nume, prenume, titlul articolului (cu italic), numele revistei (între ghilimele), anul, volumul (nr.), paginile;

Lucrările care nu respectă cerinţele de redactare vor fi returnate. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza participarea lucrărilor care nu sunt în concordanţă cu specificul temei simpozionului sau al workshop-ului.

 1. Taxa de participare

Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru organizarea evenimentului, pauzele de cafea şi masa de prânz, participarea la ateliere, editarea ghidului în format digital (CD cu ISSN), mapele de lucru, diplomele de participare şi deplasarea formatorilor.

Valoarea taxei de participare:

 • 60 lei/ participant – participare la simpozion şi workshop, cu sau fără lucrare
 • 30 lei/ participant- participare indirectă (doar cu lucrare)

Taxa se achită în contul :

RO39BTRL04601205C57141XX, Banca Transilvania S.A.

Suc. Militari

Şcoala Pro Ingenio.

Ordinul de plată va conţine datele de identificare (numele şi prenumele, şcoala, localitatea) şi specificaţia: pentru Workshop-ul naţional „Mozaic Edu- atelier de bune practici”.

Cei care participă în mod direct pot achita taxa de participare în momentul înscrierii.

Copia scanată după ordinul de plată se va trimite în acelaşi timp cu fişa de înscriere şi lucrarea (dacă este cazul).

ANEXA 1

Școala Po Ingenio

Str. Primăverii, nr. 14, Bragadiru, Ilfov

ZIUA PROFESORULUI

23 iunie 2015

Simpozionul naţional Pro interdisciplinaritate- motivaţie pentru o învăţare de calitate (ediţia a III-a )

Workshop-ul naţional Mozaic Edu- atelier de bune practici (ediţia a IV-a)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Nume şi prenume
Şcoala
Ocupaţia
Localitate şi judeţ
Date de contact:

– Număr telefon

– Adresă e-mail

– Adresă de corespondenţă *obligatorie pentru trimiterea materialelor

Titlul lucrării
Număr autor/Numele celui de-al doilea autor
Participare o Directă

o Indirectă

Dacă participarea dumneavoastră este directă, vă rugăm să selectaţi următoarele opţiuni:

Participare la

 • Simpozion

o Cu lucrare şi poster

o Cu lucrare, dar ca audient (fără poster)

o Doar ca audient

 • Workshop

o Da

o nu

ANEXA 2

Școala Po Ingenio

Str. Primăverii, nr. 14, Bragadiru, Ilfov

Workshop-ul naţional Mozaic Edu- atelier de bune practici

(ediţia a IV-a)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA WORKSHOP-URI

În cadrul activităţilor, puteţi participa la 3 dintre cele 6 workshop-uri. Alegeţi, pentru fiecare interval orar, workshop-ul la care doriţi să participaţi.

Vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare:

Interval orar

Workshop

sau

Workshop

10:00-11:30

Hărţile cognitive în învăţare , formator Ioana Constantin

Scientix- comunitatea didactică a profesorilor de ştiinţe din Europa , formator Irina Vasilescu

11:45-13:45

Lectură şi dezvoltare personală , formator Aniela Mancaş

Distracţie, acţiune, învăţare- idei simple de aplicare a programei Joc şi mişcare” , formator Gheorghiţa Dorobanţu

14:30-16:30

Gândirea critic ă în predarea limbii române, formator Nicoleta Stănică

Aplicabilitatea jocurilor teatrale în educaţie , formator Andrei Gheorghe

Distribuie:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Postari asemanatoare

Te rugăm să completezi datele din acest formular, iar noi te vom contacta în timpul cel mai scurt.

Informații despre elev
Informații despre părinte